Administrators & Reporters

 • OCSN01: Dave Lansing (President, Founder & CEO)
 • OCSN02: Chris Guzman *Former
 • OCSN03: Ian S. *Former
 • OCSN04: Gavin Rozzi *Former
 • OCSN05: *NOW HIRING!
 • OCSN06: Lindsey C.
 • OCSN08: Robert E. Plummer (Tech Admin) *Former OCSN14
 • OCSN13: Joey Stansbury (Part Time)
 • OCSN18: Rob R. *Future

Editors & Reporters

 • OCSN07: Matt D.
 • OCSN10: Pat H.
 • OCSN11: Dave Meyer (Staff Photographer)
 • OCSN15: B.J. Brown
 • OCSN17: *NOW HIRING!
 • OCSN19: Robert Stout
 • OCSN20: Mike Stocklas
 • OCSN21: Dawn W.

Interns

 • OCSN35
 • OCSN36
 • OCSN37
 • OCSN38

IT Support

 • OCSN08: Robert E. Plummer (Lead IT Technician)